On Tour:

Official PGA TOUR Headshots

Neil Johnson current official PGA TOUR headshot
(Photo by PGA TOUR)